Publications

 • 2019

  De terugkeer naar een bijna beschamende welluidendheid...

  Recensie door Wim Huijser op 12 december 2019 over het boek:

  Arabesk. Over Simeon ten Holt
  J. Heymans
  Uitgeverij IJzer
  ISBN 9789086841868
  Verschenen in mei 2019

   

 • Zondag 12 februari 1984 is als een gedenkwaardige dag in de annale van Vredenburg bijgeschreven.
  Op die dag deed de muziek van Simeon ten Holt haar intrede in het programma van Vredenburg om er nooit meer uit te verdwijnen. Drieëneenhalf uur lang speelden vier pianisten Canto Ostinato in de grote zaal. Dat was een gedurft experiment: een zeer onconventionele, eigentijdse compositie die zonder pauze werd uitgevoerd. Zo mogelijk nog ongebruikelijker was de mededeling die het publiek op het programmablad las: men mocht tijdens de muziek de zaal verlaten en later weer terugkeren.
  Dat paste in het concept van Simeon ten Holt. Zeker in die tijd niet bepaald een gebruikelijke gang van zaken in de concertpraktijk. Het experiment slaagde en meer dan dat. Het publiek verzamelde zich rondom de uitvoerenden, het contact was optimaal in een zaal die ondanks haar aanzienlijke volume de voorwaarden schiep voor een intieme muzikale belevenis.

 • 'Simeon ten Holt is een kluizenaar, door het officiële muziek leven besmet verklaard, iemand die zich letterlijk jarenlang in een bunker in Bergen heeft opgesloten en een Cyclus aan de waanzin schreef. Iemand die vereenzaming koos om principiële redenen. Iemand die in z'n eentje de hele 20e eeuwse muziekgeschiedenis 'herschreef' en onherhaalbare experimenten doorzette...'

  Ernst Vermeulen verklaart ..a/.ta-lon
  hp 28-1-1978

   

 • Gezocht verleden.
  Interview radio 4 door Aleid Hamel en Frank Rossum.
  Bergen NH, 11 juni 1998

 • 'Simeon ten Holt geeft op 3 mei in de Ruïnekerk in Bergen een concert van eigen werk. Hij speelt dan vier composities, die met elkaar een levensperiode van ongeveer 25 jaar zullen omvatten. Hij wil op die manier een ontwikkeling laten zien - niet alleen in zijn stijl van componeren, maar ook in zijn denken, zijn houding tegenover de samenleving. Voor hem heeft muziek te maken met de maatschappij. Muziek is voor hem geen vrijblijvend spelen met klanken en ritmen, het is een structuur waarin zich de houding van het individu tegenover de maatschappij weerspiegelt'.....

  Door D.P Wigcheren, 27 april 1974

   

 • Filosofische beschouwingen waarin Simeon zijn stukken toelicht in relatie tot de geest en het bestaan als zodanig.

 • Onder redactie van Arjen Mulder en H.C ten Berge