Publications

 • 1973

  Filosofische beschouwingen waarin Simeon zijn stukken toelicht in relatie tot de geest en het bestaan als zodanig.

 • 2002

  Zondag 12 februari 1984 is als een gedenkwaardige dag in de annale van Vredenburg bijgeschreven.
  Op die dag deed de muziek van Simeon ten Holt haar intrede in het programma van Vredenburg om er nooit meer uit te verdwijnen. Drieëneenhalf uur lang speelden vier pianisten Canto Ostinato in de grote zaal. Dat was een gedurft experiment: een zeer onconventionele, eigentijdse compositie die zonder pauze werd uitgevoerd. Zo mogelijk nog ongebruikelijker was de mededeling die het publiek op het programmablad las: men mocht tijdens de muziek de zaal verlaten en later weer terugkeren.
  Dat paste in het concept van Simeon ten Holt. Zeker in die tijd niet bepaald een gebruikelijke gang van zaken in de concertpraktijk. Het experiment slaagde en meer dan dat. Het publiek verzamelde zich rondom de uitvoerenden, het contact was optimaal in een zaal die ondanks haar aanzienlijke volume de voorwaarden schiep voor een intieme muzikale belevenis.

 • Onder redactie van Arjen Mulder en H.C ten Berge